شرکت گلخانه بوعلي

شرکت گلخانه بوعلی

پیشرو در سیستم های نوین کشت

شرکت گلخانه بوعلی

مشاوره تولید گل های شاخه بریده

شرکت گلخانه بوعلي

مشاوره در توليد (تغذيه گياهي، کنترل آفات و بيماري ها)

شرکت گلخانه بوعلي

مشاوره در اجرا ساخت اصولي گلخانه

شرکت گلخانه بوعلي

مشاوره فنی نصب و بهینه سازی تاسیسات

جدیدترین محصولات

جدیدترین محصولات ما را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

0%

رز مشکی

تماس بگيريد دسته 20 عددی گل رز شاخه بریده مشکی
0%

مارتیم

تماس بگيريد دسته20 عددی گل رز شاخه بریده مارتیم
0%

کوئین

تماس بگيريد دسته 20 عددی گل شاخه بریده کوئین سفید
0%

کوئین رنگی

تماس بگيريد دسته 20 عددی گل رز شاخه بریده رقم کوئین رنگ شده
0%

سولیر

تماس بگيريد دسته 20 عددی گل شاخه بریده سولیر
0%

سامورایی

تماس بگيريد دسته 20 عددی گل شاخه بریده سامورایی

جدیدترین تصاویر

جدیدترین تصاویر ما را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

رقم پیچ آوالانژ
رز مشکی
رز مشکی
رقم سامورایی
رقم آنجل
رقم کوئین
رقم سولیر