سوابق حرفه ای ما

سوابق ما نشان دهنده تجربه سالیان ما می باشد

1397

فاز سوم

راه اندازی فاز سوم- همدان

فاز سوم تولید گل رز در استان همدان شهرستان همدان با مساحت 6144 متر مربع با تولید بیش از 10 رقم گل رز راه اندازی گردید.
این مجموعه به صورت مستقیم برای 30 نفر و به صورت غیر مستقیم برای 60 نفر اشتغال زایی داشته است.
ارقام مورد کشت شامل:
کوئین
مارتیم
جمیلیا
آنجل
سامورایی
پیچ آوالانژ
و...

1396

فاز دوم

ساخت و راه اندازی فاز دو- همدان

فاز دوم تولید گل رز شاخه بریده در سال 1396 در استان همدان شهرستان کبودرآهنگ شروع گردید که شامل گلخانه ای به مساحت 5600 متر مربع با تولید بیش از 10 رقم گل شاخه بریده است.
اشتغال زایی مستقیم این مجموعه 15 نفر و اشتغال زایی غیر مستقیم آن 60 نفر میباشد.
ارقام مورد کشت شامل:
آنجل
سامورایی
ردآلرت
کابرنت
آوالانژ
جمیلیا
پارادایسو
بلوز
و...

1392

فاز اول

ساخت و راه اندازی فاز اول تولید گل رز- شهرکرد

در سال 1390 فاز اول تولید گل رز در استان چهارمحال و بختیاری شروع به ساخت گردید.
این گلخانه با زیربنای ۳ هزار مترمربع و سرمایه ۱۲ هزار میلیون ریال تکمیل و در سال 1395 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
در ادامه در فاز توسعه ای این مجموعه 5000 متر گلخانه دیگردر سال 1397 به گلخانه اصلی الحاق گردید.
ارقام مورد کشت شامل:
رد آلرت
دابل فشن
آنجل
مارتیم
کابرنت
جمیلیا
و...

1390

شروع به کار

شرکت گلخانه بوعلي

گروه گلخانه بوعلي (MGB) تنها شرکت تخصصي در زمينه توليد محصولات گلخانه اي که در تلاش است با ايحاد ارتباط هر چه بيشتر بين دانشگاه و صنعت، منجر به ارتقا دانش فني مرتبط با توليد محصولات گلخانه اي در کشور گردد.
از جمله فعاليت هاي اين شرکت:
آمايش سرزمين جهت امکان احداث گلخانه
ارائه طرح توجيه فني و اقتصادي
طراحي اصولي سالن گلخانه و ساختمان ها و تجهيزات مرتبط
مشاوره در اجرا ساخت اصولي گلخانه
توصيه محصول بهينه جهت کشت در گلخانه
مشاوره در توليد(تغذيه گياهي، کنترل آفات و بيماري ها)