رقم آنجل
رقم آنجل
1401/7/20
0 نظر

یکی از ارقام قرمز رنگ تولید شده در فاز سه میباشد که در ابعاد 70،60،50 و 80 سانتیمتری تولید و بسته بندی میگردد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر