رقم آنجل
رقم آنجل
1401/6/29
0 نظر

رقم آنجل یکی از ارقام با رنگ قرمز تولید شده در فاز یک گلخانه بوعلی می باشد. این رقم دارای سر گل استوانه ای میباشد. این گل در سایزهای ،80،70،60،50 و90 سانتیمتری تولید و بسته بندی میشود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر