رقم جمیلیا
رقم جمیلیا
1401/7/20
0 نظر

یکی از ارقام تولیدی در فاز یک میباشد که به سه صورت ساده، تک رنگ و هفت رنگ موجود میباشد. این رقم در ابعاد 70،60،50 و 80 تولید و بسته بندی میگردد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر