رقم سولیر
رقم سولیر
1401/7/20
0 نظر

یکی از ارقام زرد رنگ تولید شده رد فاز سه میباشد که در ابعاد 80،70،60ف50 و 90 سانتیمتری تولید و بسته بندی میگردد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر