آدرس ما : همدان- شهرک گلخانه ای هگمتانه- گلخانه بو علی
تلفن تماس ما : 09331118561 - 08138237734
ساعات کاري ما : 9 الی 16
واحد خدمات 09936093516واحد پشتيباني 09936093516واحد فروش 08138237734
09331118561